Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 2, 2010
Image Size
2.5 MB
Resolution
1360×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,904
Favourites
2 (who?)
Comments
4
Downloads
125
×
December ... noel... by cu88 December ... noel... by cu88
December ... waiting for christmas
Add a Comment:
 
:icont8ax:
t8ax Featured By Owner Dec 3, 2010
thanh taskbar để trắng, chỗ tray icon để đỏ th́ nh́n nó có điểm nhấn hơn bác nhỉ :D, và cũng hợp với cái border hơn :D
Reply
:iconcu88:
cu88 Featured By Owner Dec 3, 2010   Interface Designer
trắng măi cũng chán, đỏ cho nó son, có không khí noel...^^
Reply
:iconnh0ctyler:
Nh0cTyler Featured By Owner Dec 2, 2010  Student Digital Artist
ko thjk màu taskbar để trắng đẹp hơn c̣n những icon đc chọn để đỏ ^^

thik cái wall :D
Reply
:iconcu88:
cu88 Featured By Owner Dec 3, 2010   Interface Designer
thanks wall [link]
Reply
Add a Comment: